Træneruddannelse

i mentaltræning

 

Danmarks første træneruddannelse i mentaltræning med afsæt i praksis!

Det er hands on på DIN situation. Din klub. Din kultur. Dine atleter.

 

Efter endt uddannelse vil du være knivskarp på hvordan du anvender mentaltræning som en helt naturlig del af den daglige træning.
Du vil have en klar og konkret køreplan for hvordan du støtter dine atleter mentalt i både træning, kamp og konkurrencer

Vi har fokus på PRAKSIS!

Uddannelsen er både for dig der træner bredde, elite, børn og senior – alder og niveau gør ingen forskel! 

Du trænes i at tage teori og anvende den på banen, igennem praktiske opgaver og sparring. Vi tilbyder en HELT UNIK mulighed for individuel supervision, direkte på din hjemmebane!

 

 

Vi LOVER dig at du bliver en dygtig PRAKTIKER på det mentale område efter endt forløb.

 

Jeg er klar til at prioritere mentaltræning


lad mig få fat i en plads på uddannelsen

Før mig til booking

 

Vi ved at du som træner ofte står over for en række svære situationer, udfordringer og valg. Jobbet som træner kræver nemlig, at du både tænker lang- og kortsigtet, er udviklings- og resultatorienteret og har fokus på både den individuelle og holdet på samme tid. Det er en stor mundfuld!

 

Måske kan du genkende de her situationer?

En atlet træner godt, men præsterer ikke når det gælder. Du oplever at han ikke præsterer i nærheden af hvad han kan. Han er opgivende og du føler du har prøvet alt for at hjælpe ham? Vi kan træne dig til at kunne træne dine atleter i præstationspsykologi, så de kan præstere når det gælder.

Hun virker til at have mistet motivationen og du er i tvivl om hvorfor og hvordan hun kan genfinde den? Du har prøvet at snakke med hende, men hun træner stadig uden glæde og energi. Med let håndgribelige øvelser kan vi hjælpe dig til at skabe øget motivation hos dine atleter.

Han kan ikke styre sit temperament og det ødelægger præstationen (og stemning på holdet). Du har prøvet at hjælpe så godt du kan, men han lader stadig følelserne få frit løb hvis han er utilfreds i både træning og konkurrence. Få redskaber til at træne dine atleter til øget følelsesmæssig kontrol.

Hvordan skaber jeg en kultur hvor vi stadig tænker udvikling og proces? Det er svært både at arbejde proces og resultat orienteret. Det kan være du har brug for en helt konkret plan for hvordan du netop skaber resultater på den korte og lange bane alt i mens I har fokus på processen?

Hvordan støtter jeg bedst op om atleter som er skadet eller atleter som har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen? Der er jo mange ting (skole, job, venner, familie og kæreste) som kan påvirke dem. Vi har helt konkrete værktøjer du kan trække på, der vil hjælpe dine atleter igennem modgang.

Hvordan bliver jeg en bedre træner? Mere tydelig. Afklaret og en stærk frontfigur? Igennem individuel sparring tager vi fat på lige præcis dine optimeringspunkter ift. at blive den bedste træner for dine atleter. Vi er med dig hele vejen.

 

 Hvad siger andre om uddannelsen?

“jeg har fået styr på min trænerprofil, og vi har lært metoder til at indarbejde den mentale del i det daglige arbejde og kulturen i klubben. Det tager tid, kræver mange små skridt, tålmodighed og mod til at tage nogle hak i tuden, men det er okay, for det batter på lang sigt, og resultaterne viser sig allerede så småt”

– Marielle, bordtennistræner, Roskilde Bordtennisklub

 

 

“Jeg gik derfra med følelsen af, at jeg virkelig havde lært mig selv bedre at kende som træner. Og den lærdom føler jeg er mere værdifuld end alt jeg har lært på alle tidligere trænerkurser tilsammen. I forhold til at blive en dygtigere træner, hvilket jo er det en uddannelse handler om, så har dette klart været den mest lærerrige træneruddannelse jeg har taget”

– Mads, fodboldtræner, AC Horsens

 

Du kan læse flere udtalelser lige HER

 

For første gang i Danmark findes der nu en træneruddannelse i mentaltræning med direkte individuel supervision til træning og i kamp.

(Ja. du læste rigtigt. Også selvom du er træner i Thy, på Bornholm, Als, eller Århus, så kommer vi! Vi ved nemlig hvad der skal til for at skabe langsigtede forandringer: guidet implementering i praksis)

Lidt om alt det praktiske i en træneruddannelse hos Mental Motion

 • Uddannelsen forløber sig helt frem til sommeren 2022
 • Uddannelsen indeholder 4 moduler fordelt over hele 8 uddannelsesdage (ialt 32 timer) 
 • Du får relevante hjemmeopgaver med det formål at du træner emnerne i praksis under hele uddannelsen + individuel feedback på opgaverne (selvfølgelig!)
 • Afsluttende projektopgave med afsæt i praksis og med mundtlig efterfølgende sparring
 • Adgang til online forum med mulighed for sparring med de andre trænere og hvor alle opgaver + kursusmateriale og inspirationsartikler ligger – du har adgang til dette forum/bibliotek for evigt.
 • Inspirationsoplæg fra Toptræner  – mulighed for efterfølgende sparring og spørgsmål
 • Opfølgende sparring på eget trænerprojekt over telefon 6 mdr. efter endt uddannelse (nej, vi giver nemlig ikke slip på dig før du er helt i mål)
 • Du modtager et Uddannelsesbevis (som du med stolthed kan hænge op som en reminder på dit mentale projekt og dét at du gør en forskel for mange!)
 • Der vil være sund og lækker forplejning på alle uddannelsesdage (Det skal der til!)
 • Uddannelsesdagene finder sted i Mental Motions lokaler i Holte

 

PRISER

 

PRIS 1 (deltagelse ved alle uddannelsesdage)

 • 14.500 kr. 

PRIS 2 (deltagelse ved alle uddannelsesdage + supervision af træning & kamp)

 • 20.500 kr. 

 

Begge forløb kan betales i både 3 og 5 rater.

 

 

TRÆNERUDDANNELSE I MENTALTRÆNING

MODUL 1

3. November 2021 kl. 17:00-21:00 & 1. December 2021 kl. 17:00-21:00

Hvem er jeg som træner – Min trænerfilosofi

På første uddannelsesmodul går vi i dybden med dig som træner og skabelsen af din trænerfilosofi. Du får helt konkrete redskaber til at blive tydelig på din trænerprofil, og endnu tydeligere på hvordan du kan forplante dine egne værdier i det klubmiljø du kommer fra og hvordan du skaber en stærk sammenhængende kultur.

Vi arbejder blandt andet med hvordan du er på sidelinjen, de signaler du sender, dine generelle styrker og svagheder, din ledelsesstil og hvordan du støtter dine atleter optimalt i træning og kamp.

TRÆNERUDDANNELSE I MENTALTRÆNING

MODUL 2

12. Januar 2022 kl. 17:00-21:00 & 23. Februar 2022 kl. 17:00-21:00

Kultur – Hvordan binder jeg kulturen/miljøet sammen?

For at opbygge en stærk kultur og identitet på teamet, eller i mellem dig og din atlet, er det altafgørende, at der er et optimalt samarbejde i mellem trænere, ledere og andre støttepersoner på holdet. Hvordan skaber vi stærke relationer, ikke bare på teamet, men også i hele klubben?

En velfungerende kultur og et stærkt fællesskab afhænger af trænerens evne til at kommunikere. Dette indebærer både intern kommunikation til atleter, medtrænere og støttepersoner, men også eksternt til fx forældre. Hvordan kommunikerer vi effektivt og skaber et rum med plads til ærlighed og lyst til at bidrage?

Modul 2 giver dig en dybdegående forståelse af hvordan du skaber et effektivt samarbejde og stærke relationer på tværs af både teamet og klubben generelt. Du vil desuden få en række redskaber til at styrke dine kommunikative evner samt hvordan du skaber et åbent rum.

TRÆNERUDDANNELSE I MENTALTRÆNING

MODUL 3

9. Marts 2022 kl. 17:00-21:00 & 6. April 2022 kl. 17:00-21:00

Mental styrke hos atleter

Hvad er mental styrke overhovedet for en størrelse? Hvordan ved vi om vi selv eller vores atleter er mentalt stærke? Vi giver dig et bud på hvilke mentale færdigheder der er de vigtigste – og hvordan du kan implementere øvelser i din daglige træning, der skaber mulighed for udvikling af mental styrke hos dine atleter.

På modul 3 kommer vi bland andet ind på selvtillid, koncentration, håndtering af følelser og tanker, at komme videre efter fejl, tage ansvar for egen læring, sikre træningskvalitet, bidrage til holdet samt hvordan du hjælper og støtter atleter til afvikling af sporten efter stop/endt karriere. Vi træner de traditionelle mentale færdigheder i praksis og kigger på hvordan de passer i præcis din sportsgren, så dine atleter kan præstere under pres.

TRÆNERUDDANNELSE I MENTALTRÆNING

MODUL 4

4. Maj 2022 kl. 17:00-21:00 & 1. Juni 2022 kl. 17:00-21:00

Dit mentale projekt

På sidste uddannelsesmodul samler vi projektet. Vi laver en konkret plan for din mentaltræning i praksis for det næste år. En plan for din praksis med øvelser, justeringer til øvelser, hvad du skal være opmærksom på og hvorfor nogle øvelser giver mere mening på bestemte tidspunkter end andre.

På modul 4 kommer vi også ind på den svære samtale. Samtalen med dine atleter i forhold til skader, fravalg, atleter der vil stoppe i sporten, atleter der har brudt regler eller atleter der har det svært på anden vis.

Den uddannelse MÅ jeg med på


lad mig straks sikre mig en plads

Før mig til booking

Når du booker individuel supervision i træning og konkurrence (Pris 1) 

Følger vi op på, hvordan det går med at få dit mentale projekt ført ud i livet. Den sportspsykologiske konsulent kommer med vejledning på de individuelle projekter og sammen sparrer I om de udfordringer og muligheder for forbedringer du oplever. Dette er en unik mulighed for at få sparring på dine perspektiver som træner samt få nogle friske øjne på dit klubmiljø. Supervisionsgangene aftales individuelt med din konsulent.

 

Online forum

Uddannelsesgruppen kan også mødes online på et online forum som køres af underviseren. Her vil alt materiale ligge tilgængeligt, og vi følger jævnligt op på hvordan det går, og hvordan der kan arbejdes videre. Det er et mødested hvor vi kan dele erfaringer, viden samt debattere forskellige nye perspektiver, der kan dygtiggøre os. Det er samtidig muligt løbende at stille spørgsmål til både underviseren samt de andre trænere i forummet.

 

 

Din underviser

På uddannelsen kommer du til at møde underviser Kasper Henriksen som igennem de sidste 3 år har haft ansvaret for træneruddannelsen i mentaltræning. Kasper arbejder i Mental Motion med flere forskellige sportsgrene og har sideløbende sin gang i fodboldklubben FC Nordsjælland.

 

Efterfølgende sparring – 6 mdr. senere

Vi giver ikke slip på dig før du er godt igang. Du tilbydes en telefon sparring 6. måneder efter endt uddannelse hvor der evalueres på dit mentale projekt, og superviseres på hvad end der rør sig i din trænergerning.

 

For 20.500 kr  – får du altså din helt egen sportspsykologiske konsulent sat til rådighed, der kommer ud i din klub sammen med dig og som vil hjælpe og guide dig helt frem til sommeren 2022. 

 

Ønsker du ikke supervision ude i klubben så tilbyder vi dig uddannelsen til 14.500 kr.

 

(Og jo, betalingen kan sagtens ske i rater af både 3 og 5 rater)

Vi glæder os til at arbejde sammen med dig og være med på din rejse som træner.

 

OBS: Vidste du at der ofte kan søges støtte til uddannelsesforløb igennem kommunen? Mange klubber vælger også at ville støtte deres trænere enten udover lønnen, eller at de trækker uddannelsens udgift i løn. Begge dele er billigere fordi det kan trækkes fra i skat. Måske vil din klub støtte dig i din trænergerning?