Træner feedback: Hvordan udvikler vi refleksive atleter?

Kasper Henriksen

Kasper Henriksen

Sportspsykologisk Konsulent hos Mental Motion
Kasper er specialiseret i sportspsykologi med fokus på, at få hverdagen til at hænge sammen med elitesporten. Kasper har derfor særlig fokus på opretholdelse af den mentale sundhed både på og uden for banen. Kasper arbejder fuld tid i Mental Motion.
Kasper Henriksen

I elitesport stilles der dagligt store krav til trænerne, som naturligt bliver overført til atleterne. Med de store krav i elitesporten følger i særdeleshed de mentale krav, som både klub, forbund, trænere og atleter skal præstere under. Krav som både indebærer at kunne udvikle sig og præstere på det individuelle plan, men samtidig også i relation til og med andre. De mange krav underbygger vigtigheden af at udvikle refleksive og samarbejdsvillige atleter, så vi kan skabe et stærkt team!

Som træner er der oftest travlt både på og uden for banen og både før, under og efter træning. Alle atleter har brug for feedback, men det er sjældent at det er muligt som træner at nå rundt til alle. For at skabe et stærkt team og samtidig sørge for at alle, med henblik på deres individuelle udvikling, bliver hørt og set, så er feedback en nødvendighed.

På vores træneruddannelse i mentaltræning arbejder vi med, hvordan du kan strukturere din træning, så også makkerfeedback og evaluering bliver en naturlig del af din træning. Læs mere om uddannelsen lige her.

 

Træner feedback: Hvad siger forskningen?

Ifølge forskning foreslås det, at atleter i større grad stilles opgaver hvor de udfordres til, at reflektere mere i både træning og kamp. De uddyber blandt andet et behov for at atleter i større grad lærer at iagttage sig selv og andre atleter. Derudover er en større bevidsthed om hvordan de agerer og reagerer, samt kompetencer til at vurdere sig selv og andre, i forskellige situationer, afgørende.

Udfordringen ligger i, at finde stadiet hvor træningen hverken begrænser atletens individuelle udvikling eller ødelægger holdspilleren i de forskellige relationer.

 

Så hvordan skaber vi et rum hvor atleterne reflekterer mere?

 

 

Træner feedback: Makkerfeedback som middel?

Ifølge forskning kan makkersamarbejde og feedback skabe et rum og muliggøre, at atleter kan reflektere over egen læring samt over andres fortolkninger. Effektiv læring bliver muliggjort når atleterne selv tager ejerskab over egen læring og her har netop makkerfeedback vist sig, at øge følelsen af autonomi, tilhørsforhold og kompetencer hos den enkelte. Disse parametre afgørende for oplevelsen af motivation, hvilket du kan lære meget mere om i vores træneruddannelse. Du finder flere oplysninger om den lige her.

Igennem makkerfeedback kan atleterne lære at reflektere over egne muligheder og begrænsninger i spillet. De kan sammen med makkeren lære at analysere sig selv samt makkerens handlinger, hvilket giver dem en værdifuld erfaring og læring i fremtidige situationer.

Vi har brug for refleksive atleter og her er makkerfeedback et let tilgængeligt og fantastisk redskab!

 

Læs også hvordan mentaltræning i grupper kan styrke dit mindset her

 

Træner feedback: 6 råd til god feedback

Ifølge Guro Øiestad, som er psykolog og arbejder som førstelektor ved Psykologiske institut på Universitetet i Oslo, er der blandt andet seks gode råd til at give en god feedback.

  • Du skal mene det, du siger 

Ord skal ledsages og reflekteres ud i handling. Den feedback giver skal afprøves i handling på banen.

  • Sig det, du mener,

Det handler om at være bevidst og modig. Modighed til at sige det du rent faktisk mener og stå inde ved det. Feedback skaber relation til den anden og det kræver bevidsthed ikke bare at turde give en feedback, men også at give en konstruktiv feedback.

  • Dyrk lighed og retfærdighed.

Det er et menneskeligt behov at blive værdsat og hørt, hvilket kan medføre sårbarhed såfremt individet ikke føler dette. Det handler om, at det at fremhæve hinanden, bliver en del af kulturen.

  • Overrask og vær kreativ.

Den der giver feedback i makkerparret har en oplagt mulighed for, at se elementer i spillet som makkeren i aktion ikke kan. Den overraskende og kreative feedback kan være, at lægge mærke til elementer i udførslen og/eller i situationen, som makkeren normalt ikke gør.

  • Gentag tingene.

Feedback italesættes og huskes bedre af at blive hørt flere gange. Gentagelse har en positiv indvirkning på modtageren og understreger samtidig vigtigheden og sandheden af feedback.

  • Lad være med at invadere den anden. 

At invadere makkeren er, at komme med påstande som giveren af feedbacken ikke har information om og belæg for. Forskellen på at invadere og give feedback, kan findes i at fastslå noget kontra påpege noget. Det handler derfor om åbent, at kunne påpege noget som makkeren kan reflektere over.

 

 

Et godt råd er at starte ud med små refleksionsopgaver hvor atleterne, efter enkelte træningsøvelser, sammen reflekterer over hvad de har set ved hinandens udførelse. For derefter at give hinanden nye handlemuligheder eller løsningsforslag til spillet. Det er vigtigt at påpege at makkerfeedback ikke skal overtage hvert enkelte træningspas, men derimod være et supplement som kan anvendes et par gange ugentligt.

 

Er du interesseret i at blive en endnu dygtigere træner, og få det mentale arbejde ind under huden, så du selv kan anvende det i din træning?
Så kig lige lidt nærmere på vores uddannelse, hvor du får konkret viden til, hvordan du kan bruge mentaltræning som en helt naturlig del af din daglige træning. Øvelser, sparring og supervision er blot nogle af de elementer, vi tager i brug for at dygtiggøre dig i din trænergerning.

 

Klik her for at læse meget mere om uddannelsen.

 

andre har også læst


Atleter: den her form for stress kan resultere i en akut skade

Hvorfor får jeg mange skader, mens andre slipper? Når det handler om sport, er skader et uundgåeligt emne. For de optræder fra tid til anden, og hos nogle oftere end hos andre. Og netop det her

Se mere

Effektiv træner kommunikation: Hvordan kommunikerer du effektivt som træner?

Sådan sikrer du dig effektiv træner kommunikation Den vigtigste og mest udfordrende færdighed, for at opbygge stærke relationer til dine atleter, assistenter og andre involverede rundt om dig,

Se mere

Talentudvikling for trænere – Derfor bør du have fokus på relationer fremfor resultater

Derfor bør du have fokus på relationer fremfor resultater   Som træner har du ofte hørt sangen om den procesorienterede tilgang og vigtigheden af, at arbejde med udvikling og gode

Se mere