Teamudvikling

Skab et stærkt team der præsterer

Teamudvikling

– fungerer jeres team optimalt?

…. Eller er der plads til forbedring?

 

Vores perspektiv på teamudvikling og teamwork er, når hver enkelt atlet arbejder sammen med de andre teammedlemmer om at nå et fælles mål, og gerne på bekostning af sin egen synlighed. Fokus er både det individuelle bidrag til at nå et resultat, samt det fælles bidrag teamet skaber sammen.

 

Vi tror på at samarbejde opnås, når den enkelte villigt accepterer teamets fælles beslutninger, uanset om det er modstridende med hvad den enkelte tænker er bedst.

 

Det kræver, at alle teammedlemmer er i stand til at ligge individuelle krav og holdninger til side for de fælles beslutninger, teamet tager.

 

 teamudvikling

 

 

Teamudvikling: sammen står I stærkest

 

Om man så sammensatte de bedste individuelle atleter til et Team   – så ville det aldrig overgå, hvad I kan præstere sammen – hvis I som TEAM arbejder, lever og tænker som et team.

 

Når vi arbejder med teamudvikling i Mental Motion tager vi udgangspunkt i de situationer, hvor I ønsker at være i stand til at handle anderledes end det I gør i dag. Gennem observationer, samtaler og analyse – sætter vi i fællesskab en målsætning på, hvor vi skal hen i samarbejdet, og hvordan vi kommer derhen.

 

Herefter starter vi arbejdet med jeres strategier i praksis.

 

 

Tidligere har vi arbejdet med teamudvikling med særligt fokus på:

 

 

Teamudvikling: et fælles mål og et fælles værdigrundlag 

 

Hvad er vigtigt for den enkelte i forhold til temaet?

 

Hvilke værdier skal ligge til grund for Teamet?

 

Hvordan ser de værdier ud i praksis?

 

Vi har set eksempler på at et TEAM er enormt splittet i forhold til, hvad den enkelte synes er vigtigst. Forestil dig selv, hvordan det er at være på et team, hvor du f. eks. selv ønsker, at teamet skal føres til næste division, mens der er andre på dit team, som kun spiller for hyggen eller sundhedens skyld?

 

Vi ser også eksempler på et TEAM der på papiret og i daglig tale er helt afklaret med, hvad de vil og hvad de står for, men hvor vi under observationer af Teamets måde at interagere, handle og træffe beslutninger på – på ingen måde lever op til det de siger de vil. Værdier og handlinger er i strid.

 

For et optimalt teamsamarbejde, at det essentielt at der er fastsat rammer for, hvad teamet står for, hvilke værdier det er bygget op om og hvilket bidrag du som teamspiller bringer i spil på holdet. Endnu vigtigere er det at føre værdierne ud i den måde i som team tilgår hinanden på og de opgaver i står overfor.

 

Det kan vi hjælpe jer med.

 

Læs med her, hvis du som træner vil vide hvordan du kan styrke din ledelse

 

Teamudvikling: den skæve rollefordeling

Hierarki på et team er helt normalt, og behøver ikke være et problem, såfremt du har accepteret, hvilken rolle du selv har, og dine medspillere gør det samme. I Mental Motion oplever vi dog, at problemerne opstår, når rollefordelingen ikke er italesat, eller når det er noget der ‘bare’ er opstået med tiden.

 

F. eks. kan det være at det er den samme person, der konstant dikterer, hvem der skal gøre hvad, hvornår du skal gøre det, hvem der skal tales til, og hvem der skal holdes ”udenfor”. Du tør ikke gøre oprør af frygt for ikke at blive accepteret i teamet.

 

Alt sammen en cocktail, der er med til at skabe dårlig stemning, frygt og manglende tillid.  I bund og grund kan det være hele essensen af hvorfor I ikke kan få tingene til at fungerer under pres.

 

Når rollefordelingen er skæv og uhensigtsmæssig på et team, vil det resultere i utilfredsstillende præstationer. Her er der brug for teamudvikling for at få teamet på ret kurs.

 

 

Teamudvikling: intern splid i truppen

Det er naturligt at have splid, uoverensstemmelser eller diskussioner på et Team. Det afgørende består i hvordan det håndteres, når det opstår. Dealer i med ubalancen? Eller fejes det ind under guldtæppet, og tales kun om i krogene?

 

Intern splid har mange ansigter – oftest handler det om uoverenstemmelser mellem:

 • Træner og atlet
 • Holdkammerater
 • Forskellige teams internt i klubben
 • Forskellige teams eksternt

 

Oplever du splid i truppen, kan en objektiv vurdering af situationen hjælpe. Alle parter vil opleve, at de bliver hørt og forstået. Det er et vigtigt step. Vi kan forsikre jer om, at I sammen finder en løsning på problemet.

 

Klik her, hvis du vil blive klogere på samarbejdet mellem træner og sportpsykologisk konsulent

 

Teamudvikling: fokus på individuelle færdigheder

Her tager vi jer med på en rejse i de praktiske mentale færdigheder, der er essentielle at mestre for at levere en toppræstation. Vi tager udgangspunkt i hvordan individuelle mentale færdigheder kan bidrage til teamudvikling og et Team, der præsterer bedre sammen.

 

Emner, andre Teams har valgt at fokusere på er:

 

 • Den gode kommunikation til træning og under pres
 • Håndtering af forstyrrende tanker og følelser
 • Hvordan koncentration opretholdes over længere tid
 • Det optimale kropssprog – og hvorfor det har betydning
 • Samarbejde på banen – hvordan optimerer vi?
 • Vores konkurrence rutiner

 

 

Et forløb tilrettelægges 100% efter jeres behov og ønsker

Derfor tilbyder vi altid en gratis uforpligtende snak om,

hvordan vi kan hjælpe jeres team med teamudvikling.

 

 

Kontakt os på 3070 8830

eller send os en mail 

– og book en gratis uforpligtende samtale

 

 

Tilbud på teamforløb lige nu!

 

Sammen kan vi skabe et stærkt team – der kan præstere (også under pres)


 

 • Vi starter med et indledende uforpligtende gratis møde
 • Derefter trænermøde:

  Rammen for forløbet fastsættes i samarbejde med træner/trænerteam. Der fastsættes hvilke mentale færdigheder der særligt ønskes at sætte ind på samt hvordan vi i samarbejde træner atleterne over en længere periode til at erhverve disse færdigheder. Den sportspsykologiske konsulent vil på denne baggrund udarbejde konkret plan for forløbet.

 • Løbende trænersparring – fuld adgang til konsulenten
 • Forældreoplæg af 2 timer (kan udelades ellers erstattes af andet teoretisk oplæg)
 • 7 mentaltræningspas hvor konsulenten er til stede i den fysiske træning, og hvor der i samarbejde med træner inkorporeres mentale elementer i den fysiske træning
 • Rettigheder til efterfølgende brug af det materiale der udarbejdes af Mental Motion 
undervejs i forløbet (teori – øvelser mm.)
 • Ekstra materiale: alle atleter/forældre og trænere får tilsendt:

 

☆ E-bogen: ‘Har du mental styrke? – træn de 7 trin til toppræstation’–
 en bog om vindermentalitet og mentalstyrke, om udfordringer og modgang, om sejr og vilje, om selvtillid og balance, og redskaber til at træne din mentale robusthed

☆  E-bogen: ‘Drømmer du om guld? – Lær fra topatleter’
– hvor 7 atleter på internationalt niveau fortæller om deres liv som eliteatlet. Her kan du hente STOR inspiration.

☆  E-bogen: ‘Sportsforælder – hvordan støtter du dit barn optimalt?’–
 hvor de kan læse om andre forældres bekymringer og frustrationer i forhold til at være en god forælder til atlet, sammenfattet med en sportspsykologisk vinkel på hvordan de som forældre kan optimere rollen som sportsforældre.

 

 

 

PRIS: 25.000 kr

(Plus transport efter statens takst, hvis klubben er uden for Stor København)

Ring til os på tlf. 61330467 – eller send os en mail 

(Vi arbejder pt med teamudvikling af landshold indenfor Fodbold, Golf, Ridning og Ishockey – og er desuden tilknyttet flere klubber indenfor fodbold, håndbold, fægtning og tennis. Se flere af vores samarbejdspartnere her)