Teamudvikling

Skab et stærkt team der præsterer

Teamudvikling

– fungerer jeres team optimalt?

…. Eller er der plads til forbedring?

 

Vores perspektiv på teamudvikling og teamwork er, når hver enkelt udøver arbejder sammen med de andre teammedlemmer om at nå et fælles mål, og gerne på bekostning af sin egen synlighed. Fokus er både det individuelle bidrag til at nå et resultat, samt det fælles bidrag teamet skaber sammen.

 

Vi tror på at samarbejde opnås, når den enkelte villigt accepterer teamets fælles beslutninger, uanset om det er modstridende med hvad den enkelte tænker er bedst.

 

Det kræver, at alle teammedlemmer er i stand til at ligge individuelle krav og holdninger til side for de fælles beslutninger, teamet tager.

 

 teamudvikling

 

 

Teamudvikling: sammen står I stærkest

 

Om man så sammensatte de bedste individuelle atleter til et Team  – så ville det aldrig overgå, hvad I kan præstere sammen – hvis I som TEAM arbejder, lever og tænker som et team.

 

Når vi arbejder med teamudvikling i Mental Motion tager vi udgangspunkt i de situationer, hvor I ønsker at være i stand til at handle anderledes end det I gør i dag. Gennem observationer, samtaler og analyse – sætter vi i fællesskab en målsætning på, hvor vi skal hen i samarbejdet, og hvordan vi kommer derhen.

 

Herefter starter vi arbejdet med jeres strategier i praksis.

 

 

Tidligere har vi arbejdet med teamudvikling med særligt fokus på:

 

 

Teamudvikling: et fælles mål og et fælles værdigrundlag 

 

Hvilke værdier skal ligge til grund for Teamet?

 

Hvordan ser de værdier ud i praksis?

 

Vi har set eksempler på at et TEAM er enormt splittet i forhold til, hvad den enkelte synes er vigtigst. Forestil dig selv, hvordan det er at være på et team, hvor du f. eks. selv ønsker, at teamet skal føres til næste division, mens der er andre på dit team, som kun spiller for hyggen eller sundhedens skyld?

 

Vi ser også eksempler på et TEAM der på papiret og i daglig tale er helt afklaret med, hvad de vil og hvad de står for, men hvor vi under observationer af Teamets måde at interagere, handle og træffe beslutninger på – på ingen måde lever op til det de siger de vil. Værdier og handlinger er i strid.

 

For et optimalt teamsamarbejde, at det essentielt at der er fastsat rammer for, hvad teamet står for, hvilke værdier det er bygget op om og hvilket bidrag du som teamspiller bringer i spil på holdet. Endnu vigtigere er det at føre værdierne ud i den måde i som team tilgår hinanden på og de opgaver i står overfor.

 

Det kan vi hjælpe jer med.

 

Læs også om vores træneruddannelse i mentaltræning her 

 

Teamudvikling: den skæve rollefordeling

Hierarki på et team er helt normalt, og behøver ikke være et problem, såfremt du har accepteret, hvilken rolle du selv har, og dine medspillere gør det samme. I Mental Motion oplever vi dog, at problemerne opstår, når rollefordelingen ikke er italesat, eller når det er noget der ‘bare’ er opstået med tiden.

 

F. eks. kan det være at det er den samme person, der konstant dikterer, hvem der skal gøre hvad, hvornår du skal gøre det, hvem der skal tales til, og hvem der skal holdes ”udenfor”. Du tør ikke gøre oprør af frygt for ikke at blive accepteret i teamet.

 

Alt sammen en cocktail, der er med til at skabe dårlig stemning, frygt og manglende tillid.  I bund og grund kan det være hele essensen af hvorfor I ikke kan få tingene til at fungerer under pres.

 

Når rollefordelingen er skæv og uhensigtsmæssig på et team, vil det resultere i utilfredsstillende præstationer. Her er der brug for teamudvikling for at få teamet på ret kurs.

 

 

Teamudvikling: intern splid i truppen

Det er naturligt at have splid, uoverensstemmelser eller diskussioner på et Team. Det afgørende består i hvordan det håndteres, når det opstår. Dealer i med ubalancen? Eller fejes det ind under guldtæppet, og tales kun om i krogene?

 

Intern splid har mange ansigter – oftest handler det om uoverenstemmelser mellem:

  • Træner og atlet
  • Holdkammerater
  • Forskellige teams internt i klubben
  • Forskellige teams eksternt

 

Oplever du splid i truppen, kan en objektiv vurdering af situationen hjælpe. Alle parter vil opleve, at de bliver hørt og forstået. Det er et vigtigt step. Vi kan forsikre jer om, at I sammen finder en løsning på problemet.

 

 

 

Teamudvikling: fokus på individuelle færdigheder

Her tager vi jer med på en rejse i de praktiske mentale færdigheder, der er essentielle at mestre for at levere en toppræstation. Vi tager udgangspunkt i hvordan individuelle mentale færdigheder kan bidrage til teamudvikling og et Team, der præsterer bedre sammen.

 

Emner, andre Teams har valgt at fokusere på er:

 

  • Den gode kommunikation til træning og under pres
  • Håndtering af forstyrrende tanker og følelser
  • Hvordan koncentration opretholdes over længere tid
  • Det optimale kropssprog – og hvorfor det har betydning
  • Samarbejde på banen – hvordan optimerer vi?
  • Vores konkurrence rutiner

 

 

Et forløb tilrettelægges 100% efter jeres behov og ønsker

Derfor tilbyder vi altid en gratis uforpligtende snak om,

hvordan vi kan hjælpe jeres team med teamudvikling.

 

 

Kontakt os på 61330467

eller send os en mail 

– og book en gratis uforpligtende samtale