Sådan kan I udvikle den gode teamkultur (og opnå de resultater I drømmer om!)

Jesper Rasmussen

Jesper Rasmussen

Sportspsykologisk konsulent hos Mental Motion
Jesper har specialiseret sig i sportspsykologi, hvor han har haft særligt fokus på teams med stor interesse i interne relationer og hvordan en fælles retning er afgørende for, at få teamet og atleter til at trives og præstere. Ved siden af sit arbejde i Mental Motion er Jesper også tilknyttet et projekt for udsatte unge på Nørrebro.
Jesper Rasmussen

En optimal teamkultur er afgørende for succes

 

Du kommer måske også fra en klub eller et team, hvor de gamle historier om fortidens rollemodeller og store flotte værdier hænger på væggene og i gangene. Som flotte ord og/eller billeder der hænger for at inspirere.

 

De store spørgsmål er bare:

 • Hvad er historierne bag værdierne?
 • Hvorfor er det lige netop de værdier der er valgt?
 • Hvilken betydning har de for dig som atlet, træner, forælder, sportschef, pedel, kantinedame eller bestyrelsesmedlem?

 

Rigtig mange klubber har tydelige værdier når det kommer til at tale om dem. Men knap så tydelige værdier, når det kommer til praksis. Altså handling.

Det er et problem.

Og ønsker man den gode teamkultur, så skal det ændres. (ASAP)

 

Hvad er så den gode klub – og teamkultur?

Det kan være svært at beskrive hvad den gode kultur er, når vi ikke kan tage og føle på den. Vi kan ikke se den, men så alligevel kan vi, hvis vi kigger godt efter.

En teamkultur kan nemlig ses i måden der reageres på i forskellige situationer.

 

 • Hvilket sprog bruger vi?
 • Hvem fremhæver vi i klubben eller på teamet som rollemodeller?
 • Hvem bestemmer hvad?
 • Hvad tolererer vi, og hvad tolereres absolut ikke?
 • Hvilke mennesker ansættes?
 • Hvordan er tonen?
 • Hvordan prioriteres der?
 • Hvilket fokus har træningen?
 • Hvordan er rammen socialt?
 • Osv osv.

 

Der er mange måder at gennemskue en kultur på.

 

teamkultur

 

Det vigtigste spørgsmål: Hvilken teamkultur vil I skabe? 

Der er sikkert mange forskellige meninger om, hvad en god teamkultur er og hvilken en, som skal være gældende i jeres klub. Oftest tror de fleste også, at alle vil den samme vej, men overraskes så alligevel over at hver person har sin egen opfattelse af kulturen.

 

 • Start med at kig på den kultur I har i dag.
 • Hvad syntes I om? Og hvad syntes I ikke om?

 

Det giver et startskud til i hvilken retning, noget skal ændres.

Herefter er det nødvendigt med en forventningsafstemning om, hvilken kultur der skal være gældende i jeres klub.

 

Hvad er det vigtigste for jer?

 

(Og nej, det er muligvis ikke noget man bare lige bliver enige om på et 2 timers bestyrelsesmøde! Det tager tid. – som med alt andet, når noget skal blive rigtig godt)

Der er mange klubber og teams, hvor forventningsafstemningen tages for givet. Det er et skidt udgangspunkt for en klub der skal være i trivsel på sigt. I skal være sikre på, at alle er enige om retningen for kulturen, så I ikke går forskellige veje.

 

Hvis du er nysgerrig på, hvad et udviklingsforløb med Mental Motion kan gøre for din forening, klub eller team, så book en gratis uforpligtende samtale, hvor vi gennemgår jeres situation og vi kommer med en helt konkret plan for hvordan vi kan hjælpe.

 

 

Næste skridt for en optimal teamkultur er værdiafklaringen

Måske har I allerede tydelige værdier i klubben. Stærkt.

Eller måske hænger de nærmere på væggen som en usynlig del af tapetet. Noget der ligesom bare altid har hængt der.

 

 Men sådan behøver det ikke at være, værdierne skal bare bruges på den rigtige måde.

 

For at skabe en god teamkultur i klubben og i teamet, er det vigtigt med en ramme og det er her værdierne spiller ind. Værdierne bruges til at guide trænere, spillere, bestyrelsesmedlemmer og forældre i, hvordan der optimalt set agerer, når den enkelte f.eks. er på banen, i omklædningsrummet, til stævner, til møder mv.

 

teamkultur

 

Der kan være mange forskellige forståelser af værdier, selvom vi tit tror at vi alle er enige om hvad de betyder.

 

Lad os tage f.eks. værdien ’ambitiøs’.

 • Hvordan handler atleten efter den?
 • Betyder det at man skal sætte sig selv foran andre i sin vej mod toppen?
 • Eller betyder det at man skal selvtræne?
 • Eller at man skal komme til tiden?
 • Eller at man SKAL tage en uddannelse ved siden af sporten?
 • Hvordan handler den enkelte træner ud fra denne værdi?
 • Fremhæver de bedste?
 • Gør alt for at vinde alle kampe?
 • Har fokus på udviklingen på sigt ved at give spilletid til alle?
 • Poster alle resultater på Facebook?

 

For at sikre at alle forstår og agerer efter værdierne, skal de involverede have medindflydelse på, hvordan værdierne skal forstås og hvad der forventes at man agerer ud fra dem.

Igen er det ikke noget der ordnes over en hurtig kop kaffe i cafeteriet efter træning, men kræver tid og fordybelse for at nå til enighed..

 

Vi anbefaler: Giv atleterne medindflydelse på den teamkultur I ønsker at skabe

For at sikre at klubkulturen bliver en fast del af teamet, anbefaler vi at du som træner inddrager atleterne i denne proces.

 

 • Hvordan forstår de værdierne?
 • Og hvordan handler I efter dem i jeres team?
 • Tal om, hvordan værdierne passer på jeres team og hvordan I handler udfra dem på og udenfor banen.

 

F.eks. hvis  “ambitiøs” er en af jeres værdier, kan I lave vi-handlinger i fællesskab.

En ambitiøs ’vi-handling’ kunne sagtens være:

 

 • Vi kommer altid forberedt til træning.

 

I kan yderligere skrive værdierne op i omklædningsrummet, hvor vi-handlingerne står under værdierne. På den måde mindes i dagligt på, hvordan man handler i jeres team.

 

teamkultur

 

Hvis du vil læse mere om mentaltræning til teams, så læs meget mere HER og bliv klogere på det gode team.

 

En teamkultur skabes over tid: Nu starter arbejdet

Som træner har du en afgørende rolle i at integrere værdierne i dagligdagen.

Du er lederen af teamet og skal gå forest.

Hvilket betyder at du som minimum ALTID selv overholder og handle ud fra klubbens værdier.

Dernæst er det din opgave at sørge for at værdierne bliver en naturlig del af jeres daglige træning, i den måde du

 

 • bygger din træning op på
 • taler med dine atleter
 • anerkender
 • ikke tolerer
 • bygger rutiner op

 

At skabe en optimal teamkultur er et must hvis I vil have resultater

Start i dag. Senest i morgen.

Gå i gang med at skabe den kultur I ønsker.

 

 

Følg disse trin og skab en optimal teamkultur:

 1. Sæt datoer for min. 3 møder i nærmeste fremtid
 2. Tal om plus og minus ved klubben i dag
 3. Forventningsafstem
 4. Find værdier eller arbejd ud fra dem I har
 5. Lav værdihandlinger for alle faggrupper
 6. Lav flot grafik og hæng det op (gerne flere steder)
 7. Påbegynd værdiafklaring/handlingeri praksis med alle teams
 8. Sæt i gang. Integrer værdierne i det daglige arbejde og træning
 9. Evaluer hver 3-4 måned – sæt datoer fast. (VIGTIGT! – ellers løber det ud i sandet)

 

Vi vil vildt gerne hjælpe jer i processen. Vi har allerede hjulpet mange andre klubber, organisationer og landshold med at skabe en god teamkultur. Kontakt os for et uforpligtende møde HER

 

 


BOOK EN GRATIS

SAMTALE


Lad os tage en snak om hvad Mental Motion er - og hvordan et evt. forløb kunne se ud for dig

andre har også læst


Mentaltræning til teams – skab et stærkt team (der kan præstere når det gælder) ved at have fokus på 3 ting

  Du har ideerne, ambitionerne og lysten, men har samtidig et team med mange forskellige individer og personligheder som sammen skal præstere optimalt. Din opgave er at udvikle atleterne og

Se mere

Team kultur: fortællinger, formål og retning i klubben er afgørende for jeres succes – se her hvorfor →

Team kultur er mere end værdier og målsætninger - det er også den historie I skaber I klubben Klubbladet er ude og overskriften er stor – U17 gør det igen. Teamet præsterer, det kører for

Se mere

Træner feedback: Hvordan udvikler vi refleksive atleter?

I elitesport stilles der dagligt store krav til trænerne, som naturligt bliver overført til atleterne. Med de store krav i elitesporten følger i særdeleshed de mentale krav, som både klub,

Se mere