Pagetitle

Label

DET HER SKAL DU VIDE INDEN DU STARTER ET SAMARBEJDE MED MENTAL MOTION

 

Vores arbejde som sportspsykologiske konsulenter er altid et samarbejde mellem den sportspsykologiske konsulent og den enkelte atlet. Arbejdet med dig ser vi som en gave, men vi forventer også noget af dig. Vi har fuld forståelse for at livet som atlet går op og ned og at vi møder dig både i modgang og i medgang.
Du har måske hørt mange historier om sportspsykologi og har måske også selv gjort dig nogle tanker. I takt med at sportspsykologien er blevet mere udbredt i Danmark er der også opstået flere ”mentale” tilbud til dig som atlet og det kan måske være svært at skille skidt fra kanel.
Derfor har vi samlet en liste over ting du kan forvente når du samarbejder med Mental Motion og en beskrivelse af de ting vi forventer af dig.

 

 

 

 

1. Vi forventer ikke, du skal være perfekt!

Det er der ingen der er, og dem som påstår at de er det kommer nok aldrig til at udnytte deres fulde potentiale. Vi er heller ikke perfekte og vi tør godt sige det højt. Når du kan acceptere ikke at være perfekt og finde en vilje til at turde arbejde med det uperfekte flytter du dig på den lange bane.
Vi ser på hver enkelt atlet som et unikt individ med sin egen vej til unikke udviklingsmuligheder. Den vej som din bedste ven, dit idol, din søster eller din holdkammerat går er ikke nødvendigvis den vej du skal gå.
Din udvikling kræver ofte at du skal begynde at bevæge dig af nye veje – og det kan være rigtig svært. Vi er nemlig alle sammen præget af vores vaner og af følelsen af tryghed ved at gå den vej vi kender. Når vi skal lære noget nyt i vores liv, så tager det tid. Vi forventer på ingen måde, at du skal være i stand til at vælge en ny vej uden forhindringer eller at du skal være i nærheden af at mestre de opgaver, vi arbejder på fra den første samtale. Vi støtter dig i både de store og de små skridt i dit valg af nye veje og rejsen mod nye mål. Og helt ærligt, hvis det hele bare er let og du ikke begår fejl undervejs, tror du så, at du udfordrer dig selv nok?

 

 

 

2. Tilliden er altafgørende

Okay vi har afklaret at det ikke handler om at være perfekt. Til gengæld handler det om at være ærlig. Din evne til at stole på konsulenten, til at åbne op og til at tro på, at vi kan flytte noget i vores samarbejde, er afgørende for det forløb, vi kommer til at have.
Vi stræber altså efter fuld tillid mellem dig og konsulenten. Det betyder f.eks., at vi altid vægter tavshedspligt enormt højt. Når vi skriver det på denne måde betyder det at tavshedspligten altid gælder ud fra en professionel vurdering af hver enkel situation. Vi arbejder med atleter under 18 år og det kan I nogle tilfælde være gavnligt for den enkelte unge atlet at forældre inddrages i nogle processer. Vi arbejder sammen med den enkelte atlet i forhold til hvornår det er en god ide at involvere vigtige personer omkring atleten, såsom trænere, forældre, kærester, venner, skole osv. Det er vigtigt, at du føler at du kan tale åbent og ærligt med konsulenten og bliver mødt med forståelse.
Hvis du ikke synes kemien er der efter et par sessioner, så er det helt OK. Bare fortæl det, og du vil blive anbefalet en anden dygtig sportspsykologisk konsulent. Mennesker er forskellige, og har brug for forskellige tilgange. Vores hovedfokus er, at du når de mål, du ønsker.

 

 

3. Der er også nogle ting vi ikke kan

… Men du kan forvente at vi altid er 100 % ærlige omkring vores begrænsninger. Vi bevæger os aldrig ud på dybt vand i forhold til at hjælpe dig og foretager altid en professionel vurdering af dig og din situation i forhold til, om andre kan hjælpe dig bedre end vi kan. Vi respekterer vores faglige begrænsninger!
Men vi vil også altid blive dygtigere! Vores faglighed betyder meget for os, og vi arbejder på det højst faglige niveau og vægter videreuddannelse og faglig videreformidling højt.
Vores arbejde består i at være nysgerrig på din situation, og derved hjælpe dig til større forståelse. Vi mener, at en god sportspsykologisk konsulent ikke har svarerne på, hvorfor du er som du er. Vi er ikke ude på at fortælle dig, hvordan du skal tænke, hvad du skal tro på, eller hvad du skal gøre. Vi er ude på i samarbejde med dig at lede efter nye veje at gå på vejen mod at nå dine mål – og det er vi rigtig gode til 🙂

 

4. Den hurtigste vej fra A til B er handling og hårdt arbejde

Hvis du ønsker, at dit forløb hos os skal flytte dig, så kræver det, at du GØR noget. Når
du får øvelser, der skal trænes, så skal de trænes, før vi kan se en effekt. Du kan måske sammenligne det med styrke træning. Hvor stærk ville du blive hvis vi sad i de bløde stole på vores kontor og talte om at lave den perfekte squat? Det ville nok ikke betyde de helt store forandringer. Præcis det samme gør sig gældende med mental træning, og det er din opgave at flytte det som vi taler om på kontoret ud i din hverdag hvor det skal trænes, så det kan gøre en forskel. Nogle gange kan det være en hjælp, at vi er med på træningsbanen, og så er vi selvfølgelig det.
Din succes er nemlig vores mål. Det betyder at vi investerer vores tid i dig og at vi aldrig er længere væk end en sms eller et opkald. Vi starter aldrig forløb op med flere atleter end at vi kan være 100 % tilstede for dig når du har brug for det.

 

 

 

5. Der er også et liv udenfor elitesporten

Vi beskæftiger os med atleter fordi vi brænder for sport og toppræstationer. Og vores
mål er at hjælpe dig med at præstere dit optimale. Men! Vi er bestemt ikke ligeglade
med hvordan vejen til toppen kommer til at se ud for dig. Vejen til at nå målet på den professionelle bane skal spille sammen med livet udenfor banen og dit velvære sættes altid højere end pladsen øverst på podiet.
Forløb hos os har heller ikke altid sporten som det vigtigste fokusområde. Vi er fuldt ud bevidste om at alt det andet som findes rundt omkring dig som f.eks. skole, arbejde, venner, familie osv. skal fungere, hvis du skal præstere på banen.

 

 

 

VORES TEORETISKE STÅSTED

Vores teoretiske grundlag, hvorpå vi bygger vores daglige arbejde vægtes højt i Mental Motion. Vi tror på, at det er altafgørende for vores arbejde, at vi ikke kun leverer vores værdier hver dag, men at vi også er fuldt ud bevidste om, hvilke teoretikere vi stiller os på skuldrene af, når vi yder sportspsykologisk arbejde.

 

 

 

 

Vi tror nemlig på, at de redskaber vi anvender kun giver mening, når vi ved hvilken værktøjskasse de er taget fra og anvendes i den rette kontekst.

Vi arbejder således ud den kognitive psykologi, den humanistiske psykologi, den systemiske psykologi og ud fra den måde som de integreres i Team Danmarks Mentale Hjul.
Vi er særligt inspirerede af Acceptance and Commitment Therapy (ACT), som vi anser som et effektivt udgangspunkt for vores arbejde med atleterne. Et af hovedformålene med ACT er at arbejde med den enkeltes robusthed overfor de forandringer og udfordringer du møder i livet som talent på vej mod en elitekarriere.

En anden grundlæggende antagelser i ACT er, at lidelse er normalt og en (uundgåelig) del af den menneskelige oplevelse; når vi elsker et andet menneske, så opstår angsten for at miste, når vi gerne vil være en del af en gruppe eller et fællesskab, så opstår frygten for at blive afvist, når vi gerne vil præstere fagligt, kreativt eller sportsligt så melder vores negative tanker og vurderinger sig i vores sind osv.

Ifølge ACT anskuer man menneskers kamp eller forsøg på at undgå og kontrollere deres ubehag, som årsagen til, at lidelsen forværres og forlænges: når vi bliver optaget af at kontrollere og undgå, så glemmer vi resten af verden omkring os, og vores positive handlinger får mindre fylde. Forskning har gentagne gange vist, at når vi prøver at kontrollere ubehag, sker det paradoksale, at disse fænomener tiltrækker sig mere og mere opmærksomhed, og at de kommer til os med større intensitet.

I stedet for ét problem ender vi op med to: vores problem og vores forsøg på at komme af med det.

 

 

Stil os alle de spørgsmål du måtte have – vi glæder os til at høre fra dig.

 

PS: HIGH FIVE TIL DIG FOR AT HAVE TAGET DET FØRSTE SKRIDT MOD AT TRÆNE DIN HJERNE 🙂