mentaltræner uddannelse

100% praksis

Danmarks første mentaltræner uddannelse med afsæt i praksis!

Det er hands on på DIN situation. Din klub. Din kultur. Dine atleter. Vi kommer nemlig til dig.

 

 • Efter endt mentaltræner uddannelse vil du være knivskarp på hvordan du anvender mentaltræning som en helt naturlig del af den fysiske træning.
 • Du vil have en klar og konkret køreplan for hvordan du støtter dine atleter mentalt i både træning, kamp og konkurrencer

 

Den her mentaltræner uddannelse er ikke kun teori i et kedeligt klasseværelse, hvor du efterfølgende er ladt til dig selv med en masse noter om spændende øvelser, men ikke den fjerneste ide om hvordan du rent faktisk implementerer dem i praksis.

 

Nope. En mentaltræner uddannelse hos os har primært fokus på PRAKSIS! Du trænes i at bruge mentaltræning i praksis igennem praktiske opgaver, sparring og individuel supervision.

 

Vi ved jo allesammen godt hvad der batter mest.

At tænke eller at handle?

Vi stemmer for at HANDLE.

 

DERFOR har vi udviklet en mentaltræner uddannelse med udelukkende afsæt i praktik. Vi LOVER dig hermed at du bliver en dygtig PRAKTIKER på det mentale område efter endt forløb.

 

Vi ved at du som træner ofte står over for en række af svære situationer, udfordringer og valg. Jobbet som træner kræver nemlig, at du både tænker lang- og kortsigtet, er udviklings- og resultatorienteret og har fokus på både den individuelle og holdet på samme tid. Det er mundfuld!

 

Måske kan du f.eks. genkende de her situationer?

En atlet træner godt, men præsterer ikke når det gælder. Du oplever at han ikke præsterer i nærheden af hvad han kan. Han er opgivende og du føler du har prøvet alt for at hjælpe ham? Vi kan træne dig til at kunne træne dine atleter i præstationspsykologi, så de kan præstere når det gælder.

Hun virker til at have mistet motivationen og du er i tvivl om hvorfor og hvordan hun kan genfinde den? Du har prøvet at snakke med hende, men hun træner stadig uden glæde og energi. Med let håndgribelige øvelser kan vi hjælpe dig til at skabe øget motivation hos dine atleter.

Han kan ikke styre sit temperament og det ødelægger præstationen (og stemning på holdet). Du har prøvet at hjælpe så godt du kan, men han lader stadig følelserne få frit løb hvis han er utilfreds i både træning og konkurrence. Få redskaber til at træne dine atleter til øget følelsesmæssig kontrol.

Hun spiller sit eget spil og lytter hverken til dig eller de andre trænere. Måske er du i tvivl om hvordan du skaber den tillid, der gør at dine atleter kommer til dig og dermed bidrager til den fælles proces? Vi viser dig hvordan du simpelt og let skaber tillid og åbenhed.

Hvordan skaber jeg en vinderkultur hvor vi stadig tænker udvikling og proces? Det er svært både at arbejde proces og resultat orienteret. Det kan være du har brug for en helt konkret plan for hvordan du netop skaber resultater på den korte og lange bane alt i mens I har fokus på processen?

Jeg vil som træner gerne skabe en unik kultur hvor alle føler sig velkommen, men også ved at vi arbejder seriøst og målrettet. Men der er mange instanser at tage højde for, når en kultur skal forandres. Har du brug for en handleplan og sparring undervejs i processen?

Hvordan støtter jeg bedst op om atleter som er skadet eller atleter som har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen? Der er jo mange ting (skole, job, venner, familie og kæreste) som kan påvirke dem. Vi har helt konkrete værktøjer du kan trække på, der vil hjælpe dine atleter igennem modgang.

Hvordan bliver jeg en bedre træner? Mere tydelig. Afklaret og en stærk frontfigur? Igennem individuel sparring tager vi fat på lige præcis dine optimeringspunkter ift. at blive den bedste træner for dine atleter. Vi er med dig hele vejen.

 

For første gang i Danmark findes der nu en mentaltræner uddannelse med direkte individuel supervision til træning og i kamp.

Vi kommer til dig!

(Ja. Du læste rigtigt. Også selvom du er træner i Thy, på Bornholm, Als, eller Århus, så kommer vi! Vi ved nemlig hvad der skal til for at skabe langsigtede forandringer: guidet implementering i praksis)

 

Lidt om alt det praktiske i en mentaltræner uddannelse hos Mental Motion

 • Uddannelsen forløber sig over 1 år
 • Uddannelsen indeholder 4 moduler fordelt over hele uddannelsesdage (ialt 32 timer)
 • På hvert modul vil der være 2 sportspsykologiske konsulenter til stede, så der altid er tid og overskud til uddybende svar og sparring
 • Du samarbejder med den samme konsulent under hele mentaltræner uddannelsen
 • Du modtager 1 observation af træning med efterfølgende supervision 
 • Du modtager 1 observation af kamp/konkurrence med efterfølgende supervision
 • Relevante hjemmeopgaver med det formål at du træner emnerne i praksis under hele uddannelsen + individuel feedback på opgaverne (selvfølgelig!)
 • Afsluttende projektopgave med afsæt i praksis og med mundtlig efterfølgende sparring
 • Adgang til online forum med mulighed for sparring med de andre trænere og hvor alle opgaver + kursusmateriale og inspirationsartikler ligger – du har adgang til dette forum/bibliotek for evigt.
 • Inspirationsoplæg fra Landstræner på MODUL 1 – mulighed for efterfølgende sparring og spørgsmål
 • FRI ADGANG!! til konsulent over telefon og mail under hele uddannelsesforløbet
 • Opfølgende sparring på eget trænerprojekt over telefon 6 mdr. efter endt uddannelse (nej, vi giver nemlig ikke slip på dig før du er helt i mål)
 • Du modtager et Uddannelsesbevis (som du med stolthed kan hænge op som en reminder på dit mentale projekt og dét at du gør en forskel for mange!) 
 • Der vil være sund og lækker forplejning på alle uddannelsesdage (Det skal der til!)
 • Uddannelsesdagene finder sted i Mental Motions lokaler i Holte
 • Vi starter til foråret 2020 
 • Pris: 19.500 kr.

 

 

MENTALTRÆNER UDDANNELSE MODUL 1

Dato kommer snarest

Hvem er jeg som træner – Min trænerfilosofi

På første uddannelsesmodul går vi i dybden med dig som træner og skabelsen af din trænerfilosofi. Du får helt konkrete redskaber til at blive tydelig på din trænerprofil, og endnu tydeligere på hvordan du kan forplante dine egne værdier i det klubmiljø du kommer fra og hvordan du skaber en stærk sammenhængende kultur.

Vi arbejder blandt andet med hvordan du er på sidelinjen, de signaler du sender, dine generelle styrker og svagheder, din ledelsesstil og hvordan du støtter dine atleter optimalt i træning og kamp.

På dag 1 vil du møde en landstræner, der fortæller om hvordan han arbejder med værdier i sit arbejde – og hvordan du bygger en stærk kultur hvor udvikling og resultater går hånd i hånd.

 

 

MENTALTRÆNER UDDANNELSE MODUL 2

Dato kommer snarest

Kultur – Hvordan binder jeg kulturen/miljøet sammen?

For at opbygge en stærk kultur og identitet på teamet, eller i mellem dig og din atlet, er det altafgørende, at der er et optimalt samarbejde i mellem trænere, ledere og andre støttepersoner på holdet. Hvordan skaber vi stærke relationer, ikke bare på teamet, men også i hele klubben?

En velfungerende kultur og et stærkt fællesskab afhænger af trænerens evne til at kommunikere. Dette indebærer både intern kommunikation til atleter, medtrænere og støttepersoner, men også eksternt til fx forældre. Hvordan kommunikerer vi effektivt og skaber et rum med plads til ærlighed og lyst til at bidrage?

Modul 2 giver dig en dybdegående forståelse af hvordan du skaber et effektivt samarbejde og stærke relationer på tværs af både teamet og klubben generelt. Du vil desuden få en række redskaber til at styrke dine kommunikative evner samt hvordan du skaber et åbent rum.

 

 

MENTALTRÆNER UDDANNELSE MODUL 3

Dato kommer snarest

Mental styrke hos atleter 

Hvad er mental styrke overhovedet for en størrelse? Hvordan ved vi om vi selv eller vores atleter er mentalt stærke? Vi giver dig et bud på hvilke mentale færdigheder der er de vigtigste – og hvordan du kan implementere øvelser i din daglige træning, der skaber mulighed for udvikling af mental styrke hos dine atleter.

På modul 3 kommer vi bland andet ind på selvtillid, koncentration, håndtering af følelser og tanker, at komme videre efter fejl, tage ansvar for egen læring, sikre træningskvalitet, bidrage til holdet samt hvordan du hjælper og støtter atleter til afvikling af sporten efter stop/endt karriere. Vi træner de traditionelle mentale færdigheder i praksis og kigger på hvordan de passer i præcis din sportsgren, så dine atleter kan præstere under pres.

 

 

MENTALTRÆNER UDDANNELSE MODUL 4

Dato kommer snarest

Dit mentale projekt

På sidste uddannelsesmodul samler vi projektet. Vi laver en konkret plan for din mentaltræning i praksis for det næste år. En plan for din praksis med øvelser, justeringer til øvelser, hvad du skal være opmærksom på og hvorfor nogle øvelser giver mere mening på bestemte tidspunkter end andre.

På modul 4 kommer vi også ind på den svære samtale. Samtalen med dine atleter i forhold til skader, fravalg, atleter der vil stoppe i sporten, atleter der har brudt regler eller atleter der har det svært på anden vis.

 

 

Fysisk møde med underviser: Individuel supervision i træning og konkurrence

I træning og konkurrence følger vi op på, hvordan det går med at få dit mentale projekt ført ud i livet. Den sportspsykologiske konsulent kommer med vejledning på de individuelle projekter og sammen sparrer I om de udfordringer og muligheder for forbedringer du oplever. Dette er en unik mulighed for at få sparring på dine perspektiver som træner samt få nogle friske øjne på dit klubmiljø. Supervisionsgangene aftales individuelt med din konsulent.

 

 

Online forum

Uddannelsesgruppen kan også mødes online på et online forum som køres af underviseren. Her vil alt materiale ligge tilgængeligt, og vi følger jævnligt op på hvordan det går, og hvordan der kan arbejdes videre. Det er et mødested hvor vi kan dele erfaringer, viden samt debattere forskellige nye perspektiver, der kan dygtiggøre os. Det er samtidig muligt løbende at stille spørgsmål til både underviseren samt de andre trænere i forummet.

 

 

Efterfølgende sparring – 6 mdr. senere

Vi giver ikke slip på dig før du er godt igang. Du tilbydes en telefon sparring 6. måneder efter endt uddannelse hvor der evalueres på dit mentale projekt, og superviseres på hvad end der rør sig i din trænergerning.

 

For 19.500 kr (hvis du tilmelder dig lige nu) – får du altså din helt egen sportspsykologiske konsulent sat til rådighed, der vil hjælpe og guide dig i et HELT år. 

 

Få fat i din plads HER.

Mærk mailen mentaltræner uddannelse.

(Og jo, betalingen kan sagtens ske i rater af både 3, 5, eller sågar 10 rater)

Vi glæder os til at arbejde sammen med dig og være med på din rejse som træner.

 

OBS: Vidste du at der ofte kan søges støtte til uddannelsesforløb som en mentaltræner uddannelse igennem kommunen, eller måske vil din klub støtte dig i din trænergerning?