Mentaltræning for trænere – Sådan kan du som træner styrke din ledelse

Kasper Henriksen

Kasper Henriksen

Sportspsykologisk Konsulent hos Mental Motion
Kasper er specialiseret i sportspsykologi med fokus på, at få hverdagen til at hænge sammen med elitesporten. Kasper har derfor særlig fokus på opretholdelse af den mentale sundhed både på og uden for banen. Kasper arbejder fuld tid i Mental Motion.
Kasper Henriksen

Sådan kan du som træner styrke din ledelse

Som atlet er du ofte dybt afhængig af din træners evner til at kommunikere og lede dig i en klar og tydelig retning. Tydelig ledelse skaber tryghed og tro på, at den retning atlet og træner sammen har sat, er den rigtige. Men god ledelse er ikke altid let og vores erfaring er, at mange trænere, med gode intentioner, ikke altid handler i overensstemmelse med det de siger de gerne vil i praksis. Du har som træner måske prøvet:

 

 • At holdet træner fremragende, men har svært ved at omsætte det til resultater?

 

 • At dine versioner og ideer har svært ved at trænge igennem til dine atleter?

 

 • At holdet har svært ved at håndtere modgang?

 

Disse udfordringer er blot nogle af de typiske tendenser som vi oplever i praksis. I bund og grund handler det om, at alle i miljøet påvirker og har indflydelse på kulturen. Men hvis ikke miljøet har stærke ledere, der giver retning og er tydelige i hvad de både siger og gør, så er det svært at få en procesorienterede vinderkultur.    

 

Kunne du tænke dig at skabe en kultur med retning? Så se HER

 

 

Er der overensstemmelse mellem det du siger og det du gør?

Det vigtigste element for ledere er at skabe og lede kulturen. Hvis du ikke leder kulturen, leder kulturen dig, og du er måske ikke engang opmærksom på, i hvilken grad dette sker. I vores arbejde med trænere oplever vi ofte stor faglighed og intentioner, der er tydelige, men der mangler at komme handling bag ordene. Ofte sker der nemlig det, at gode intentioner går tabt grundet manglende viden og især handling. Kort sagt, der mangler overensstemmelse mellem det du siger og det du gør! 

Du har måske oplevet at:

 • ”Du kommunikerer fokus på udvikling og proces til træning, men italesætter resultatet og bliver skuffet over nederlaget.”

 

 • ”Du kommunikerer vigtigheden af, at have seriøse atleter der er klar til hver træning, men til hver træning møder du op uden en plan og gør som du plejer.” 

 

 • ”Du kommunikerer hvordan god kommunikation og det at tale ordentligt til hinanden er vigtigt, men til kamp står du selv og skriger på sidelinjen.”

 

Dette er blot få, blandt mange, eksempler på hvordan det du siger du gerne vil og den kultur du ønsker, bliver modarbejdet af manglende bevidst handling. 

 

 

Sådan skaber du sammenhæng via god ledelse

Hvis du gerne vil skabe en procesorienterede vinderkultur, så skal du starte med at spørge dig selv: 

”Hvilke værdier, ønsker jeg, kendetegner mig som træner?”

 

De værdier du står for, kan hjælpe dig i udfordrende situationer, fordi de fungerer som et kompas i din trænergerning. For at agere værdibaseret kræver det, at du er bevidst om dine værdier, og er i stand til at handle efter dem. 

Her er et praktisk bud på hvordan du kan arbejde med det.

 

1. Start med at besvar følgende spørgsmål:

 • Hvilke mennesker og atleter ønsker du at skabe (hvilke kvaliteter skal de besidde?)

 

 • Hvorfor er du træner, og hvad ønsker du at opnå?

 

 • Hvordan ønsker du, dine atleter skal opfatte dig som træner?

 

2. Vælg 4-5 værdier.

Eksempler på værdier kunne være ansvarlig, accepterende, engageret, fair, fleksibel, flittig, fordomsfri, gensidig, generøs, hensynsfuld, hjælpsom, humørfyldt, kreativ osv.

 

3. Næste opgave handler om at svare på hvordan man kan se i dine handlinger, at du er en træner der har fokus på disse værdier.

For hver værdi du har, skriver du min. 3 værdibaserede handlinger.

Et eksempel kunne være tryghed. Tryghed (som afgørende faktor for trivsel):

 • Jeg hilser på alle mine atleter 
 • Jeg lytter til de tanker og inputs, de kommer med 
 • Jeg anerkender deres forsøg
 • Jeg rummer deres følelser

 

4. Sidste step handler om, at gå i gang med at leve op til dine værdibaserede handlinger.

Det er her du begynder at gøre forskellen og lede kulturen, så den ikke leder dig!

 

Hos Mental Motion arbejder vi med dig som træner og anvender en række forskellige strategier og fokusområder, når vi arbejder med dig:

 • Step 1) Vi laver en brainstorm over dine udviklingspunkter, og tager en snak om hvordan du gerne vil være som træner. Vi tager udgangspunkt i de situationer du gerne vil optimere.

 

 • Step 2) Vi uddanner dig i det vi kalder ‘bevidsthedstræning’. Her lærer du hvordan du træner din evne til at registrere hvornår du er i en situation der er svær – og hvad der præcist sker med dig i situationen.

 

 • Step 3) Vi laver en handlepan for hver af de situationer som du gerne vil optimere udfra de ønsker du har i forhold til hvem du vil være og hvordan du vil agere.

 

 • Step 4) Vi påbegynder den konkrete træning i hvordan du holder dig til din handleplan, når du står i en udfordrende situation – denne træning tager tid. Her følger vi dig tæt på sidelinjen enten i praksis på banen, igennem telefonsamtaler, møder på kontoret og via facebook og sms. Vi har tæt kontakt. 

 

Er det noget for dig så tilbyder vi…

 

Træneruddannelse i Mentaltræning

Er du interesseret i at blive en endnu dygtigere træner, og få det mentale arbejde ind under huden, så du selv kan anvende det i din træning?
Så kig lige lidt nærmere på vores træneruddannelse i mentaltræning, hvor du får konkret viden til, hvordan du kan bruge mentaltræning som en helt naturlig del af din daglige træning. Øvelser, sparring og supervision er blot nogle af de elementer, vi tager i brug for at dygtiggøre dig i din trænergerning.

 

KLIK  HER hvis du har lyst til at vide mere om uddannelsen…

 

andre har også læst


Talentudvikling for trænere – Derfor bør du have fokus på relationer fremfor resultater

Derfor bør du have fokus på relationer fremfor resultater   Som træner har du ofte hørt sangen om den procesorienterede tilgang og vigtigheden af, at arbejde med udvikling og gode

Se mere

Hvad er talent?

Hvad er talent? Talent er et omdiskuteret begreb, der har vundet forskellige definitioner igennem tiden, og svaret på ”hvad er talent?” vil formentlig variere alt afhængig af, hvem du

Se mere

Optimer din træningsindsats: følg 10 bud fra talentchef i Danmarks Basketball Forbund

Hvordan gør du din træning bedre? - følg de 10 bud fra basketball forbundets talentchef Steen Guido er  Talentchef i Danmarks Basketball Forbund. Han er en inspirerende træner, som vi har

Se mere