Lær at præstere som et team

med mental motion

Fungerer jeres Team absolut optimalt?

…. Eller er der plads til forbedring?

 

Vores perspektiv på Teamwork er, når hver enkelt atlet arbejder sammen med de andre teammedlemmer om at nå et fælles mål, og gerne på bekostning af sin egen synlighed. Fokus er både det individuelle bidrag til at nå et resultat, samt det fælles bidrag teamet skaber sammen.

Vi tror på at samarbejde opnås, når den enkelte villigt accepterer teamets fælles beslutninger, uanset om det er modstridende med hvad den enkelte tænker er bedst.

Det kræver, at alle teammedlemmer er i stand til at ligge individuelle krav og holdninger til side for de fælles beslutninger, teamet tager.

 

Sammen står I stærkest

Om man så sammensatte de bedste individuelle atleter til et Team   – så ville det aldrig overgå hvad I kan præstere sammen – hvis I som Team arbejder, lever og tænker som et team.

Når vi arbejder med Teams i Mental Motion tager vi udgangspunkt i de situationer, hvor I ønsker at være i stand til at handle anderledes end det I gør i dag. Gennem observationer, samtaler og analyse – sætter vi i fællesskab en målsætning på hvor vi skal hen i samarbejdet, og hvordan vi kommer derhen.

Herefter starter vi arbejdet med jeres strategier i praksis.

 

Tidligere har vi arbejdet med Teams, der …

 

Ønskede uddannelse i basale mentale færdigheder

Her tager vi jer med på en rejse i de praktiske mentale færdigheder, der er essentielle at mestrer for at levere en toppræstation. Her kommer vi ind på …

 • Optimal kommunikation
 • Den indre dialog
 • Spændingsregulering
 • Koncentration
 • Kropssprog
 • Samarbejde
 • Konkurrence rutiner
  • – og andet efter ønske.

 

At komme frem til et fælles mål og et fælles værdigrundlag 

Her er der blevet arbejdet ud fra; Hvad er vigtigt for den enkelte ift. temaet? Hvilke værdier ønsker skal ligge til grund for Teamet? Og hvordan ser de værdier ud i praksis?

Vi har set eksempler på at et team er enormt splittet i forhold til hvad den enkelte synes er vigtigst. Forestil dig selv, hvordan det er at være på et team, hvor du f. eks. , selv ønsker, at teamet skal føres til næste division, mens der er andre på dit team, som kun spiller for hyggens eller sundhedens skyld?

For et optimalt teamarbejde, at det essentielt at der er fastsat rammer for, hvad teamet står for, hvilke værdier, det er bygget op omkring og hvilket bidrag du som teamspiller bringer i spil på holdet.

Det kan vi hjælpe vi med.

 

Kæmpede med en skæv rollefordeling

Hierarki på et team er helt normalt, og behøver ikke være et problem, såfremt du har accepteret, hvilken rolle du selv har, og dine medspillere gør det samme. I Mental Motion oplever vi dog, at problemerne opstår, når rollefordelingen ikke er italesat, eller når det er noget der ‘bare’ er opstået med tiden.

F. eks. kan det være at det er den samme person, der konstant dikterer, hvem der skal gøre hvad, hvornår du skal gøre det, hvem der skal tales til, og hvem der skal holdes ”udenfor”. Du tør ikke gøre oprør af frygt for ikke at blive accepteret i teamet.

Alt sammen en cocktail, der er med til at skabe dårlig stemning, og skaber grundlaget for dårligt samarbejde både til træning og specielt også, når det gælder til konkurrence.

Når rollefordelingen er skæv og uhensigtsmæssig på et team, så resulterer det i utilfredsstillende præstationer, hvilket igen kan lede til nedsat motivation, og frafald.

Hvis du ønsker at undgå frafald, så kan vi hjælpe med at få sat styr på rollefordelingen.

 

Havde intern splid i truppen

Det er naturligt at have splid, uoverensstemmelser eller diskussioner på et Team.
Intern splid opleves

  • o Mellem træner og atlet
  • o Holdkammerater imellem
  • o Mellem forskellige teams internt i klubben
  • o Mellem forskellige teams eksternt

Oplever du splid i truppen, kan objektiv vurdering af situationen hjælpe. Alle parter oplever, at de bliver hørt og forstået. Og I kan sikre jer, at I sammen finder en løsning på problemet, som I er enige om.

 

 

Er du træner, teammedlem, sportschef, leder, forælder – eller med anden tilknytning til et team, så book et uforpligtende møde med os, hvor vi taler jeres situation igennem, og vi kommer med et forslag til hvordan et evt. forløb hos Mental Motion kunne se ud for jer.

 

Kontakt os på 6133 0467 eller 
send os en mail
 – og book en gratis uforpligtende samtale